Ценовник за телефонија

Цена на претплата

Вид на услуга
Цена
Еден телефонски број 150 ден. / месец
Два телефонски броја на еден модем 100 + 150 ден. / месец
Воспоставување на повик 0 ден.

Сите цени се со вклучен ДДВ 18%

Цена на повици

 

Повици кон Цена
Телекабел 0 ден. / мин
Фиксни оператори во МК 0,8 ден. / мин
Мобилни оператори во МК (од 08:00 до 20:00 часот) 11 ден. / мин
Мобилни оператори во МК (од 20:00 до 08:00 часот) 5 ден. / мин
Мобилен оператор  Телекабел 3 ден. / мин
Интернационални оператори
185 5 ден. / мин
188 38 ден. / повик
1188 60 ден. / повик
190, 192, 193, 194, 112, 195, 197, 198 и 199 0 ден.
Зелени броеви 0800 0 ден.
Сини броеви 08XY 0,8 ден. / мин
Цени за повици кон броеви од серија 05(xy abcde):
(Бугарска амбасада)           05 80 58555 60 ден.
(Француска амбасада)       05 80 58333 60 ден.
(Wizzair инфо за летови)     05 90 50224 53.1 ден.

      Сите цени се со вклучен ДДВ 18%
      Тарифирањето на разговори е во минути и се наплаќа од секоја започната минута

Цена на модем

Модем Цена
Motorola SBV 5121 2500 ден.
Thomson THG 520, 540, 541 2500 ден.
Motorola SBV 5121 – реверс 0 ден.
Thomson THG 520, 540, 541 – реверс 0 ден.

Сите цени се со вклучен ДДВ 18%

  • Преземање на број од наша мрежа се наплаќа 200 денари.