Контакти

Друштво за телекомуникациски услуги ТЕЛЕКАБЕЛ ДООЕЛ Штип

Дирекција: 032/612-611
Секретарки: 032/612-609; 032/612-610
Техничка поддршка: 15009
Мобилна техничка поддршка: 074/74 74 74
Телефон за приклучок: 15008

Адреса: Ванчо Прќе бр.88
Е-маил: telekabel@telekabel.net.mk

   Директор

  Зоран Ристов

Е-маил: zristov@telekabel.net.mk
Контакт телефон: 032/612-611

  Службено лице за посредување со информации од јавен карактер

  Марија Тодорова

Е-маил: marija.todorova@robi.com.mk
Контакт телефон: 032/612-609 лок 113

Подружница Битола

Н.Ц-1 (центар) 047/612-609
Н.Ц-2 (пазар) 047/612-611

Подружница Велес

Наплатен центар 043/612-609

Подружница Кавадарци

Наплатен центар 043/609-609

Подружница Кочани

Наплатен центар 033/612-609

Подружница Неготино

Наплатен центар 043/608-609

Подружница Охрид

Наплатен центар 046/609-609

Подружница Прилеп

Наплатен центар 048/612-609

Подружница Радовиш

Наплатен центар 032/617-609

Подружница Свети Николе

Наплатен центар 032/610-609

Подружница Скопје

Н.Ц-Лептокарија 02/6090-611
Н.Ц-Кисела вода 02/6121-946
Н.Ц-Имиџ 02/6121-614
Н.Ц-Центар 02/6121-615
Н.Ц-Аеродром 02/6121-947
Н.Ц-Теленет 02/6121-613

Подружница Струмица

Наплатен центар 034/612-609

Подружница Гевгелија

Наплатен центар 034/610-609

Подружница Пробиштип

Наплатен центар 032/616-609

Подружница Делчево

Наплатен центар 033/608-609

 

Подружница Валандово

Наплатен центар 034/608-609

Подружница Штип

Н.Ц1-Центар 032/612-609
Н.Ц2-Пазар 032/612-609
Н.Ц3-Топ Инвест 032/607-609
Н.Ц4-Центар (074) 032/612-609