ИНТЕРНЕТ

Нема побрз интернет!

Кабелски интернет

Оптички интернет

  • Без обврзувачки договор!
  • 150MB бесплатен сообраќај!
  • Бесплатен интернет модем!
  • 24 часа техничка поддршка!
  • Сурфајте со големи брзини!
  • Сурфајте стабилно!
  • Сурфајте најевтино!

Условот за да ја користите интернет услугата на Телекабел е корисникот да има активен КТВ приклучок.

Интернет пакетите на Телекабел се прилагодени да ги исполнат сите потреби за интернет поврзување на корисниците.

Нашата понуда се состои од интернет поврзан на коаксијална мрежа и оптички интернет. И за двете понуди со приклучокот добивате модем на реверс.

Со новата понуда за оптички интернет приклучокот се врши со оптички кабел до Вашиот дом или деловен објект. Одберете некој од нашите пакети и уживајте во можностите кои ги нуди оптичкиот интернет.

Јавете се на 15008 и закажете приклучок, а нашите екипи ќе Ве приклучат во најбрз можен рок.

Нема побрз интернет!