Најчести прашања

Телевизија

Кој може да ја користи КТВ услугата?

Секој кој што се наоѓа во мрежната покриеност на Телекабел.

Колку е времетраењето на договорот за кабелска телевизија?

Договорот за кабелска телевизија нема временско ограничување.

Интернет

Кој може да ја користи Интернет услугата?

Секој кој што се наоѓа во мрежната покриеност на Телекабел.

Колку е времетраењето на договорот за кабелска телевизија?

Договорот за кабелска телевизија нема временско ограничување.