Листа на аналогни канали и фреквенции Гевгелија

Листа на аналогни канали и фреквенции во Гевгелија

Име на канал Жанр Фреквенција Канал
Telekabel Info Колажен (Македонски) 119.25 S03
Televizija 24 Колажен (Македонски) 126.25 S04
Sitel Колажен (Македонски) 133.25 S05
MRT 1 Колажен (Македонски) 140.25 S06
MRT 2 Колажен (Македонски) 147.25 S07
Kanal 5 Колажен (Македонски) 154.25 S08
1 TV Колажен (Македонски) 161.25 S09
Alfa TV Колажен (Македонски) 168.25 S10
Telma Колажен (Македонски) 175.25 E05
Alsat M Колажен (Македонски) 182.25 E06
Sobraninski Kanal Колажен (Македонски) 189.25 E07
Hayat Plus Колажен (Регионален) 196.25 E08
Al Jazeera Колажен (Регионален) 203.25 E09
RTS 1 Колажен (Регионален) 217.25 E11
Vavoom Детски 224.25 E12
EuroSport Спортски 231.25 S11
EuroSport 2 Спортски 238.25 S12
SK 1 Спортски 245.25 S13
SK 2 Спортски 252.25 S14
SK 3 Спортски 259.25 S15
Balkanika Музички 266.25 S16
DM Sat Музички 273.25 S17
Grand Музички 280.25 S18
RTS Sat Колажен (Регионален) 287.25 E10
National Geographic Channel Информативен 294.25 S20
VH 1 Музички 303.25 S21
Fox Crime Филмски 327.25 S24
AXN Филмски 335.25 S25
Fox Adria Филмски 343.25 S26
Fox Life Филмски 351.25 S27
Cinemania Филмски 359.25 S28
Viasat Explore Документарен 367.25 S29
Entertainment Забавен 375.25 S30
Boomerang Детски 423.25 S36
Cartoon Network Детски 431.25 S37
Picaboo Детски 439.25 S38
N1 Колажен (Регионален) 447.25 S39
Animal Planet Документарен 455.25 S40
Discovery Channel Документарен 463.25 S41
Travel Channel Документарен 687.25 E48
Viasat History Документарен 695.25 E49
Viasat Nature Документарен 703.25 E50
24 Kitchen Забавен 711.25 E51
Lov i Ribolov Спортски 751.25 E56
IDJ TV Музички 759.25 E57
TLC Информативен 775.25 E59
TV1000 Филмски 783.25 E60