Почитувани корисници,

поради промена за пренос на сигналот од MPEG2 во MPEG4 формат од страна на самите канали и поради следење на нова технологија и подобрување на квалитетот, Ве известуваме дека каналите МРТ 2, Al Jazeera, N1, Entertainment и Travel Channel од 19.02.2020 може да ги следете само на дигиталната платформа без никакви дополнителни пребарувања.