Телекабел има потреба од:

  • Монтери за: Скопје, Штип, Битола , Делчево и Пробиштип.
  • Лица за работа во наплатни центри во Охрид, Делчево и Пробиштип.

Доставете CV на rabota@tk.net.mk или оставете податоци на телефон 074/603-603.