Телекабел има потреба од:

  • Монтери за: Кичево.
  • Лица за работа во наплатен центар во Кичево.

Доставете CV на rabota@tk.net.mk или оставете податоци на телефон 074/603-603.