Телекабел има потреба од вработени на следните позиции:
Штип

  • Лица за обезбедување кои поседуваат лиценца;
  • Техничари;
  • Техничка поддршка;
  • Хигиеничарка;
  • Монтери за работа во Скопје, Битола и Охрид.

Доставете CV на rabota@tk.net.mk или податоци на 074 604 444.