Жиро сметки

Банка Сметка
НЛБ Тутунска 210 0523 362 301 82
Уни банка 240 1700 008 259 27
ТТК 290 1000 051 929 41
Про Кредит 380 9080 665 001 80
Комерцијална 300 0800 000 647 31
Шпаркасе 250 0040 004 118 37
Халк Банка 270 0523 362 302 86

       IBAN MK 07 210 7010009807 72
       SWIFT: TUTNMK22