Оптички интернет

Префрлување на Оптички приклучок од едно на друго место е 1500 ден.                                                                                                Сите цени се со вклучен ДДВ 18%

Optic 20 пакетот е наменет за сите оние кои сакаат симетрична брзина и оптички интернет. Достапен за секого по најниска цена и промотивно со можност за плаќање на приклучна такса на 5 рати по 300 денари.

Optic 40 пакетот е наменет за секое семејство за сурфање од повеќе мобилни уреди и таблети, гледање онлајн филмови, приклучување на сите домашни смарт/телевизори и сите компјутери и лаптопи.
Поради симетричноста на брзината можат да се користат и повеќе камери истовремено за комуникација преку скајп, фејсбук и други апликации.

Optic 100 пакетот е наменет за компании со повеќе работни места и за домашни корисници кои покрај за домашна употреба интернетот го користат и професионално. Оваа опција овозможува симнување од интернет на било каква апликација, датотека, видео со брзина еднаква на локална мрежа. Повеќе истовремени видео конференции, инсталирање на сопствени сервери на кои вработените можат да се поврзуваат од дома. Приклучување на повеќе камери за видео надзор и нивно набљудување од било каде во светот.

Optic 1000 пакетот е наменет за компании и домашни корисници кои ништо не оставаат на случајноста и секогаш ја бираат најдобрата опција што може да се добие на пазарот. Моментално оваа опција е најдобрата што се нуди на светско ниво.