Кабелски интернет

Сите цени се со вклучен ДДВ 18%.

  • Доколку во тековниот месец на претплатата имате помалку од 150 MB вкупен сообраќај не плаќате месечна претплата.
  • Брзината на интернет пристапот може да зависи од повеќе фактори: оптовареност на мрежата, брзината на серверот до кој се пристапува, конфигурација на компјутерот и други фактори. Понудата на Телекабел вклучува брзини ДО 30/1 Mb/s и ДО 25/2 Mb/s што значи дека брзината не е гарантирана, односно Телекабел до крајниот корисник ќе ја испорача максималната брзина која е достапна во моментот. Минималната гарантирана брзина е 128/128 Kb/s.

Цена за приклучок


Цена
Доколку сте корисник на КТВ 300 ден.
Доколку сте корисник на КТВ и телефон 0 ден.

Сите цени се со вклучен ДДВ 18%

Цена на модем

Модем Цена
Motorola SBV 5101 1999 ден.
Motorola SBV 5101 – реверс 0 ден.

Сите цени се со вклучен ДДВ 18%