Ценовник за телевизија

Цена на услуги

Вид на услуга
Цена
КТВ приклучок 0 ден.
Месечна претплата за аналогна телевизија 450 ден.
Месечна претплата за дигитална телевизија 0 ден.
Месечна претплата за HD телевизија 0 ден.
Месечна претплата за пакет „Пакет Плус“ 100 ден.
Месечна претплата за пакет „Балкан Плус“ 99 ден.
Следен ТВ приклучок 300 ден.
Меморирање на ТВ канали 150 ден.
Инсталација на дигитален ресивер 300 ден.
Повторно вклучување на КТВ 300 ден.
Префрлување на КТВ приклучок 500 ден.
Исклучување поради долг 500 ден.

Сите цени се со вклучен ДДВ 18%

Цена на опрема за дигитална телевизија

Опрема
Цена
HD Дигитален ресивер: Edision 1990 ден.
CA модул со Conax коден систем 1500 ден.
Smart картичка – на користење 0 ден.

Сите цени се со вклучен ДДВ 18% 

  • На една претплата може да има максимално приклучено 4 ТВ-приемници. Со секој 5-ти ТВ приемник претплатата се зголемува со износ за уште една месечна претплата.
  • Приклучокот во Караорман, Железничка, Чардаклија, Балканска, Суитлак и Три Чешми се наплаќа 1860 ден. плус дополнителни трошоци по проценка.
  • Оштетената Smart картичка се заменува со нова за – 1000 денари.
  • Доделување на нова Smart картичка без враќање на старата – 2000 денари.
  • Невраќање на картичка по престанок на користење на дополнителни пакети – 2000 денари.