Телекабел има потреба од вработување на Монтери во Свети Николе.
Испратете CV на rabota@tk.net.mk или пријавете се на телефон 032-612-611.

ТДР РОБИ ДООЕЛ Штип
Ванчо Прќе 88
2000 Штип

 

 

Сите апликации за вработување ќе бидат третирани како строго доверливи согласно со „Законот за заштита на лични податоци“. Со праќањето на апликацијата за вработување, се согласувате Вашите лични податоци да бидат користени за потполнување на слободните работни места во Телекабел, се додека не ја повлечете Вашата согласност. Сите испратени апликации за вработување се уништуваат по исполнувањето на целта, но не подолго од шест месеци.